Andere migratietheorieën – Bering Land Bridge National Preserve

Huidige theorieën

In de wereld van vandaag is de bevolkingsgroei van Amerika een veelbesproken onderwerp. Bewijsmateriaal voor concurrerende theorieën blijft de manier veranderen waarop we onze prehistorische wortels begrijpen. Terwijl het bewijs voor de migratie van dieren meer solide is, is het menselijke verhaal wellicht gecompliceerder. Sinds 2008 suggereren genetische bevindingen dat één enkele populatie van moderne mensen al 30.000 jaar geleden vanuit Zuid-Siberië naar de landmassa migreerde die bekend staat als de Bering Land Brug, en 16.500 jaar geleden de oversteek naar de Amerika’s maakte. Archeologisch bewijs toont aan dat tegen 15.000 jaar geleden, de mensen ten zuiden van de Canadese ijskappen waren gekomen.

Hoewel dit de vroegste migratie mag zijn, het was niet de enige. Toen de eerste mensen eenmaal waren overgestoken, blijken er in de loop van de volgende millennia meerdere migraties te hebben plaatsgevonden, niet alleen over de ijsvrije corridor, maar ook per boot langs de kust. Het bewijsmateriaal is echter nog steeds schaars en vaak tegenstrijdig, sommige theorieën over de “eerste Amerikanen” zijn nog steeds grotendeels onbeslist.

Hoe we weten wat we weten

Van 1932 tot in de jaren 1990 dacht men dat de eerste menselijke migratie naar de Amerika’s eigenlijk rond 13.500 jaar geleden plaatsvond, gebaseerd op speerpunten die ontdekt werden in de buurt van Clovis, New Mexico. Je hebt hier misschien wel eens naar verwezen als het “Clovis-First Model”. In de afgelopen 20 jaar is het discours rond het verhaal van de eerste Amerikanen echter in een nieuw licht komen te staan — één die de eerder geaccepteerde theorieën uitdaagt en vervangt door nog meer schokkende en opwindende theorieën.

Met deze nieuwe ideeën moest de vraag rond het verhaal van de eerste Amerikanen opnieuw worden gesteld: als die spreekwoordelijke eerste Amerikanen niet het continent over de Bering Land Brug bevolkten, wie waren zij dan, waar kwamen zij vandaan en wanneer, en hoe zijn zij hier gekomen? Het begon in 1997 met de ontdekking van een archeologische vindplaats in Monte Verde, Chili, die dateert van 14.500 jaar geleden – een volledig millennium ouder dan wat eerder werd gedacht als de eerste mensen in de nieuwe wereld, en wat erop wijst dat zij zich veel zuidelijker vestigden dan verwacht.

Hoewel er veel discussie was over de datering van de Monte Verde vondsten, bracht het een interessante vraag naar voren: als mensen zich zo veel eerder in de Amerika’s vestigden dan eerder werd gedacht en zo ver reisden als Zuid-Amerika, is het dan mogelijk dat deze mensen via een andere route naar de nieuwe wereld reisden?

Een radicale theorie beweert dat het mogelijk is dat de eerste Amerikanen helemaal niet over de Beringlandbrug gingen en niet te voet reisden, maar in plaats daarvan per boot over de Atlantische Oceaan. Hoewel het bewijs voor deze theorie minimaal is, beweren voorstanders dat de artefacten werden ontwikkeld door een vroegere en nog oudere Europese groep, die bekend staat als de Solutrean cultuur. Deze stijl vertoont een griezelige gelijkenis met die van de Clovis werktuigen die in de Verenigde Staten zijn gevonden, hetgeen zou kunnen suggereren dat de mens vanuit het oosten Amerika is binnengekomen via een route die de Atlantische Zeeroute is genoemd.

Een wat algemener aanvaarde maritieme theorie kijkt naar de moderne culturele antropologie en linguïstiek en beweert een opvallende gelijkenis tussen de culturen van Australië, Zuidoost-Azië, en Zuid-Amerika. Steun voor dit idee wordt gedeeltelijk gevonden in de ontdekking van een 9.500 jaar oud skelet in de staat Washington. Het skelet, dat de naam “Kennewick Man” heeft gekregen, vertoont een sterke fysieke gelijkenis met het Japanse Ainu-volk, wat suggereert dat een reis over de Stille Oceaan per boot de eerste Amerikanen naar onze kusten zou kunnen hebben gebracht.

De meest recente bevindingen

Naarmate onderzoek en dateringsmethoden verbeteren, kunnen geloofwaardiger conclusies worden getrokken uit het bewijsmateriaal dat we nu hebben. Vindplaatsen in het hele land, waaronder de Meadowcroft Rockshelter in Pennsylvania, Page-Ladsen schilferwerktuigen in Florida, en coprolieten uit Paisley Cave in Oregon bieden nu meer veelbelovende aanwijzingen dat de vroegste Amerikanen zich minstens 14.500 jaar geleden over het continent verspreidden. Momenteel ligt de oudste claim voor menselijke vestiging in Amerika bij de Topper Site in South Carolina, die dateert van ongeveer 15.000 jaar geleden, maar onderzoek blijft proberen te achterhalen hoe mensen daar kwamen en van waar ze kwamen.

Het belangrijkste om te beseffen is dat zelfs de meest actuele en moderne theorieën die we hebben volledig speculatief zijn en voortdurend in ontwikkeling. Discontinuïteit in schaars bewijsmateriaal, gecombineerd met zwakheden in dateringsmethoden, discrepanties in artefacten en genetica, en onze eigen subjectieve interpretaties zorgen voor eindeloze hindernissen die overwonnen moeten worden. Ondanks deze uitdagingen biedt de studie van de eerste Amerikanen ongeëvenaarde mogelijkheden om nieuwe ontdekkingen te doen in een nog grotendeels onbekend gebied van ons verleden. De theorie van de eerste Amerikanen die de Bering Landbrug overstaken blijft levensvatbaar, dus blijven we ons verre verleden vieren in de manieren waarop we onze blijvende hulpbronnen beschermen en gebruiken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.