Magie božské ženskosti a božské mužskosti

Psáno z pohledu božské mužskosti

Chlapci byli vychováváni v přesvědčení, že mají potlačovat svou vlastní božskou ženskou energii, nebo jinak řečeno: jejich intuici, tvořivost, plynutí věcí, lásku. Společnost to hodně zpackala a člověk by si mohl položit otázku, jestli to tak bylo zamýšleno záměrně.

Pravdou je, že žádný muž nebude nikdy úplný bez své božské ženskosti. To se týká nejen energií v jeho nitru, ale také jeho Božské Ženské životní partnerky. Tato společnost je postavena na myšlence oddělenosti a konkurence, jak je vysvětleno v našem MISTROVSKÉM KURZU „Probuzený člověk“. To znamená, že systém víry každého člověka je založen na myšlence, že se má „prosadit sám“, být lepší než někdo nebo mít víc. Tento systém přesvědčení se ukázal jako nesprávný.

Člověk, pevně zakotvený ve svých Božských mužských a Božských ženských energiích, může v tomto 3D světě vybudovat cokoli, aniž by s někým soutěžil, protože je tvořivou silou. Musí přijmout obě energie, aby mohl vybudovat říše pro sebe a svou Božskou ženskou partnerku. Pokud je jeho mysl zakořeněna v soutěžení a oddělování, nestane se vnitřně celistvým, a tudíž nikdy nedosáhne úrovně vědomí potřebné k vybudování své říše ve 3D.

Je však třeba říci jednu věc: Soutěživá mysl může vybudovat říši i ve 3D, ale nezapomeňte, že tato cesta bude dlážděna utrpením a bolestí pro něj samotného, jeho rodinu a všechny zúčastněné. Člověk zakořeněný v soutěživosti nikdy nebude tvořit, ale spíše brát druhým, a proto budou druzí trpět, a tím bude trpět i on sám. Nic nikdy nebude stačit. Touží mít víc a víc. Všimněte si, že jeho touhy jsou čistě vnější faktory, např. více peněz, více slávy, více pozornosti.

Muži, kteří potlačují svou Božskou ženskou energii, jsou ochromeni ve své schopnosti stát se celistvými, žít skutečně život v hojnosti a budovat svou říši společně se svou Božskou ženskou partnerkou. Honí se za vnějšími faktory, jako jsou peníze, sláva, auta, domy, hodinky, luxus atd. Nenaučil se (zatím) dělat vnitřní práci, dostat se do prostoru svého srdce a cítit bezpodmínečnou lásku, kterou je a kterou dostává.

Člověk, který zahrnuje obě své božské energie 👈, je mnohem silnější než někdo, kdo se životem prodírá s naprostým nevědomím. A přesto ví, že je, nikdy se necítí nadřazený, nikdy se nevrací do režimu soutěžení. Je tvořivou silou pro svou božskou ženskou partnerku.

Muž a jeho božská ženská partnerka

Pro muže, ale i ženu je důležité pochopit a přijmout obě božské energie. Nemůže existovat architekt (Božská Žena) bez stavitele (Božský Muž), žádný konstruktér bez řemeslníka.

Přijde-li ke spojení ve vztahu, dokonce i ve spojení s dvojčetem (Twin Flame Reunion), manifestační síly obou partnerů se spojí v jeden univerzální energetický dům. Oba jsou vnitřně vyrovnaní, chápou své energie a také chápou dynamiku ve vědomém vztahu, jak je vysvětleno v knize Tajemství bohatého vztahu. Musí existovat rovnováha uvnitř a rovnováha navenek. Cokoli má být vytvořeno na vnější realitě, musí být nejprve vytvořeno uvnitř.

Energie

Spojené síly Božské Ženy a Božského Muže ve vztahu jsou schopny rozbít svou současnou realitu a vytvořit požadovanou realitu od základů.

Muž, který je Božským Mužem, musí za každou cenu obejmout svou Božskou Ženskou partnerku. Musí pochopit, že je kapitánem jejich lodi. A zároveň musí přijmout skutečnost, že je prostě tvůrcem pro tvořivost své Božské Ženy. Ano, on rozhoduje, buduje jejich říši, ale bez své partnerky by nebyl schopen vytvořit nic významného.

Musí důvěřovat své vlastní intuici 👈, své Božské Ženě. Její spojení s vesmírem je mnohem silnější než jeho vlastní. Vede ji, ano, vede. A nikdy nemění názor jen proto, aby se zalíbil své ženě, ano. Musí vést svou ženu, protože ona je oceánem pro jejich loď, ano. Musí vědět, kam směřuje (jeho cíl), a ukazovat cestu, ano. ALE! Bez naslouchání své Božské Ženě uvnitř i navenek se nepohne kupředu. Jakmile to pochopíte, může tento mocný pár vytvořit cokoli jako svou realitu. Rostou ve vědomí, které je základem a účelem jejich vztahu.

Čím pevnější je muž ve své Božské mužské energii, tím více se jeho ženská partnerka může uvolnit ve své vlastní Božské ženské energii. A naopak! Pamatujte, že vztah založený na principech 3D matrice s největší pravděpodobností ztroskotá, protože dynamika je špatná a nepochopená, zodpovědnosti jsou pomíchané, energie v páru a skrze něj neproudí volně. Pouze s vědomím těchto věcí je vědomý vztah možný.

Cel

Obojí je hluboce zakořeněno v jejich vědomí. Znají svůj životní cíl a oba za ním neúnavně jdou. A protože cíl všech je stejný – přispět k pokroku lidstva – mají velkou šanci spojit své síly pod jednou vlajkou, jedním posláním, jedním cílem, jedním účelem. Účel je to, co člověka žene k budování impérií 👈. Tíha jeho účelu ho bez námahy táhne kupředu. Přebírá zodpovědnost za svůj život, za svá rozhodnutí, za svou božskou ženskou partnerku, za svou rodinu, za své podnikání. Dokud se řídí svým záměrem. Dokud se nenechá nikým rozptylovat. Rozptylování je ve 3D realitě všude, ale člověk, který je pevný ve svých energiích a ve svém záměru, je může s úsměvem setřást.

Společně jako pár jsou schopni okamžitě manifestovat to, co chtějí. Vše je jen otázkou odevzdání se univerzálnímu proudění, podřízení se univerzálním zákonům, stanovení záměrů a odpoutání se od jakéhokoli konkrétního výsledku. Pamatujte, že vesmír vám poskytuje vše, co chcete vytvořit. Víra a důvěra v univerzální stvořitelské síly jsou nezbytné k tomu, abyste žili v hojnosti a bylo o vás vždy postaráno. Vesmír je hojný a vždy vám poskytne hojnost, pokud jste otevřeni jejímu přijímání.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.