4 tips til at forebygge og håndtere cybermobning

At vokse op i den digitale tidsalder har både fordele og ulemper. På den ene side har dit barn adgang til en enorm mængde information, der kan vejlede dets læring og forbinde det med mange muligheder. På den anden side er der mennesker, der bruger internettet med grusomme hensigter om at skade andre med minimale eller ingen konsekvenser.

Cybermobning er en af de negative virkninger af, at vi har adgang til internettet lige ved hånden. Mobning, som tidligere blev udført i skolen og kunne overvåges, foregår nu hele tiden online.

For at hjælpe med at forebygge cybermobning og håndtere tilfælde af onlinechikane korrekt, er her 4 forslag, som forældre kan overveje.

Skab opmærksomhed

Mens børnene måske er klar over, at cybermobning finder sted, er forældrene ofte ikke klar over det. Panda Security fandt ud af, at 76 % af forældrene hævdede, at deres barn aldrig er blevet cybermobbet.

Mens en så stor procentdel af forældrene ikke mener, at deres barn bliver cybermobbet, fortæller statistikkerne om cybermobning en helt anden historie. National Crime Prevention Center rapporterede, at 43 % af teenagerne var ofre for cybermobning i det seneste år, og Pew Research Center fandt, at 59 % af teenagerne har været mål for cybermobning.

Der er en klar kløft mellem hvor ofte forældre tror, at cybermobning forekommer, og hvor meget det rent faktisk er tilfældet. For at lukke denne kløft er det nødvendigt at skabe større bevidsthed om og forståelse for emnet.

Anmeld cybermobbere

Med en skærm, der skjuler deres identitet, føler cybermobbere sig trygge ved at chikanere uden konsekvenser. For at bekæmpe dette skal vi opfordre børn til at anmelde cybermobbere. Der er et par grunde til, at disse mobbere ikke bliver anmeldt.

Til at begynde med er der en frygt for gengældelse. Børn vil hellere tie stille end at blive stemplet som en stikker eller ved et uheld opmuntre mobberen til at tage yderligere skridt. Mange cybermobbere er børn fra skolen, så de kan også frygte et problem i skolen, hvis de anmelder onlineproblemet.

Og derudover føler børn sig skamfulde. At være offer for onde kommentarer kan være pinligt og svært at bringe det på bane over for voksne. Mobbere spiller med vilje på folks usikkerhed, så folk er mindre tilbøjelige til at anmelde dem.

Selv om disse bekymringer og bekymringer ikke er noget, du som forælder kan kontrollere, kan du kontrollere din reaktion, når dit barn fortæller dig om en mobber. En almindelig frygt, som mange børn har, er for, hvordan en voksen vil reagere, eller om de vil blive troet. Hvis du forsikrer dit barn om din støtte, vil det føle sig mere tryg ved at anmelde disse cybermobbere.

Tag den rigtige handling

Hvis dit barn fortalte dig, at det blev cybermobbet, hvordan ville du så reagere? Da de blev spurgt om, hvordan de skulle reagere på cybermobning på sociale medier, svarede 73 % af forældrene, at de ville blokere mobberens profil, 56 % ville anmelde den pågældende til den sociale platform, og 50 % ville indgive en klage til skolen.

Mens 58 % af forældrene ville kontakte mobberens forældre, ville kun 24 % kontakte mobberen direkte. Dette viser, at der måske ikke er givet en ordentlig konsekvens til mobberen.

Det er vigtigt at tage den rigtige handling, så mobberen ved, at det, han/hun har gjort, er forkert. Hvis cybermobberen ikke bliver kontaktet direkte og anmeldt, kan han eller hun fortsætte med at chikanere andre børn. Sørg for, at du er opmærksom på de love og regler for mobning i din stat.

Hav åbne samtaler

En af de vigtigste ting, du kan gøre, er at have en åben samtale med dit barn om cybermobning. Panda Security fandt ud af, at 41 % af forældrene aldrig har haft en samtale med deres barn om mobning. Af disse forældre, der ikke har haft en samtale med deres børn om cybermobning, var 51 % fædre og 65 % mødre.

Forældre vil hellere regulere deres børns onlineaktivitet end at have en åben diskussion med dem. Selv om regler kan hjælpe, er der mange måder, hvorpå børn kan komme udenom dem. Desuden fanger onlineovervågning ikke alt.

Holder du en åben dialog om mobning, vil det hjælpe dine børn til at føle sig mere trygge ved at komme til dig, hvis der nogensinde opstår et problem. Det er sundere at træffe denne forebyggende foranstaltning end blot at være reaktionær.

For at åbne op for denne samtale er her 8 forslag til at tale om cybermobning.

  • Tal om, hvordan du har læst om en stigning i cybermobning og statistikker, der følger med det.
  • Diskuter eksempler på cybermobning, som du har været vidne til eller hørt om.
  • Spørg, om dit barn har været vidne til cybermobning. I stedet for at spørge direkte, om de har været ofre, kan du lade dem åbne op om en ven eller klassekammerat.
  • Forsikre dem om, at hvis de blev cybermobbet, ville du gerne vide det, så du kunne støtte dem.
  • Lad dem kende din politik om cybermobning. Hvad ville du helt præcist gøre, hvis de blev cybermobbet, og hvad ville du gøre, hvis de blev taget i at være mobber.
  • Understreg, hvor vigtigt det er at holde deres enhed sikker og beskyttet.
  • Vær åben over for dem om, hvordan du planlægger at overvåge deres enhed for at holde den sikker.
  • Sørg for, at dit barn ved, at de har din støtte, og at du er på deres hold.

Cybermobning er et problem, som mange forældre står over for eller måske vil stå over for i fremtiden. At være forberedt og lade dit barn vide, at du er der for dem, kan gøre hele forskellen.

Skrevet af Elsie Weisskoff

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.