Velkommen til foreningen Det Hellige Ansigt


Jesus’ Allerhelligste Ansigt – sikke en fantastisk gave, som vores himmelske Fader har givet os! Lykkelige er de, der hører hans budskab. Endnu lykkeligere og endnu mere velsignede er de, der handler efter det! Vor Herre sagde: “Når jeg vender tilbage, vil der så være tro på jorden?” Vi har fået en fantastisk mulighed af vor himmelske Fader, nemlig hengivelsen til Jesu Allerhelligste Ansigt, Hans elskede Søn, som Han var så veltilfreds med.
Dette er den guddommelige kærligheds og den guddommelige barmhjertigheds dage. Vi har fået et middel til disse dage, hvor der er en så stor mangel på tro. Vi er gennem en hellig nonne, den salige Maria Pierina de Micheli, blevet vist, hvordan vi kan modtage denne store gave af tro og styrke samt andre vigtige nådegaver. Dette budskab er for simple sjæle: “Medmindre I bliver som et lille barn, kan I ikke komme ind i Himmeriges Rige.”
For at fremme denne hengivenhed blev Holy Face Association oprettet i Montreal, Canada, den 26. maj 1976. Målet med dette apostolat er at give Gud (Faderen, Sønnen og Helligånden) erstatning gennem kontemplativ hengivenhed til Jesu Hellige Ansigt. Dette opnås gennem udbredelse af billeder af det hellige ansigt, brochurer og medaljer over hele verden. Apostolatet minder om Paulus’ ord om, “at den korsfæstede Kristus skal forkyndes.”
Vi tilhører den hellige romersk-katolske kirke og er i fuldkommen lydighed over for paven. Denne forening er blevet indviet mange gange til Jesus, Maria og Josef, for det er deres forening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.