Akuuttia myelooista leukemiaa sairastavien iäkkäiden potilaiden saattohoito

Kirjoittanut Matthew Stenger
Posted: 8/17/2017 11:57:45 AM
Last Updated: 8/17/2017 11:57:45 AM
Last Updated: 8/17/2017 11:57:45 AM

Advertisement

  • Kaiken kaikkiaan 44,4 % iäkkäistä akuuttia myelooista leukemiaa sairastavista potilaista oli kirjoilla saattohoidossa.
  • Heistä 47,4 % aloitti ensimmäisen kerran saattohoitoon liittymisen viimeisten 7 ja 28,8 % viimeisten 3 elinpäivän aikana.

Kuten Wang ym. raportoivat Journal of Clinical Oncology -lehdessä, monet iäkkäät akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavat potilaat eivät saa saattohoitoa elämänsä lopussa, ja ne, jotka saavat, pyrkivät ilmoittautumaan saattohoitopaikkaan muutaman päivän kuluessa kuolemasta.

Tutkimuksen yksityiskohdat

Populaatiopohjaisessa retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa analysoitiin SEER:n (Surveillance, Epidemiology, and End Results) ja Medicaren linkitettyä tietokantaa, jotta voitiin yksilöidä AML:ää sairastavat potilaat, jotka olivat diagnoosihetkellä iältään ≥ 66-vuotiaita, jotka diagnosoitiin vuosina 1999-2011 ja jotka kuolivat ennen joulukuun 2012 loppua.

Patterns of Care

Kohortin 13 156 potilaan mediaanielinaika oli 2,4 kuukautta. Saattohoitoa diagnoosin jälkeen saaneiden osuus kasvoi 31,3 prosentista vuonna 1999 56,4 prosenttiin vuonna 2012. Tämä kasvu heijasteli suurelta osin niiden potilaiden osuuden kasvua, jotka otettiin saattohoitoon 7 viimeisen elinpäivän aikana.

Koko kohortista 5847 potilasta (44,4 %) oli otettu saattohoitoon; heistä 47,4 % aloitti ensimmäisen saattohoitokäynnin 7 viimeisen elinpäivän aikana ja 28,8 % kolmen viimeisen elinpäivän aikana. Yhteensä 5662 (43,0 %) kuoli sairaalassa ja 5322 (40,5 %) saattohoidossa. Verrattuna potilaisiin, jotka kuolivat 30 päivän kuluessa diagnoosista, pidempään elossa olleet potilaat hakeutuivat todennäköisemmin saattohoitoon (48,1 % vs. 30,7 %, P < 0,01). Ensimmäisen kerran saattohoitoon ilmoittautui kolmen viimeisen elinpäivän aikana 51,2 % potilaista, jotka kuolivat 30 päivän kuluessa diagnoosista, ja 24,9 % niistä potilaista, joilla oli pidempi elossaoloaika.

89:stä potilaasta, jotka siirtyivät saattohoitoon ja sieltä pois, 62 % sai verensiirtoja saattohoidon ulkopuolella. Kemoterapian käyttö 14 viimeisen elinpäivän aikana lisääntyi 7,7 prosentista vuonna 1999 18,8 prosenttiin vuonna 2012. Miehillä ja muilla kuin valkoihoisilla potilailla oli pienempi todennäköisyys päästä saattohoitoon ja suurempi todennäköisyys saada kemoterapiaa ja joutua tehohoitoon elämänsä lopussa. Iäkkäämmät potilaat saivat epätodennäköisemmin solunsalpaajahoitoa ja joutuivat tehohoitoon elämänsä lopussa ja hakeutuivat todennäköisemmin saattohoitoon.

Tutkijat päättelivät: ”Iäkkäiden AML-potilaiden elämän loppuvaiheen hoito on suboptimaalista. Lisätutkimus on perusteltua, jotta voidaan selvittää syyt saattohoitopalvelujen vähäiseen käyttöön ja strategiat, joilla parannetaan näiden potilaiden saattohoitoa.”

Tutkimuksen rahoitti National Cancer Institute.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.