be friendly with somebody

From Longman Dictionary of Contemporary Englishbe friendly with somebodybe friendly with somebodyFRIENDto być przyjacielem kogoś Betty’s very friendly with the Jacksons. → friendlyExamples from the Corpusbe friendly with somebody- I recently moved into an apartment and became friendly with the mother of three young children.- Again, the atmosphere is friendly with everyone recounting the day’s activities whilst making new friends and meeting old adversaries.- Prosecutors say Moore had got in the car a few minutes earlier, pretending to be friendly with Hammond.- Massey said that he knew that Mrs Clinton was friendly with McDougal.- A jeśli przyjaźni się ze mną, prawnikiem, to wyobraź sobie, jak przyjaźni się z szeregowymi pracownikami.- Jeśli wiedzieliby, że przyjaźnisz się z kimś, staraliby się z całych sił, żeby cię rozdzielić.- Czy jej nieśmiałe, zdecydowane wysiłki, żeby przyjaźnić się z innymi cichszymi dziewczynami, takimi jak ona, zostały tak gruntownie źle zinterpretowane.- Czasami czuła, że chodzi po cienkiej linie, chcąc przyjaźnić się z Therese, a jednocześnie bojąc się zdenerwować Karla.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.