End-of-Life Care for Older Patients With Acute Myeloid Leukemia

By Matthew Stenger
Posted: 8/17/2017 11:57:45 AM
Last Updated: 8/17/2017 11:57:45 AM

Reklama
  • Ogółem, 44,4% starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową było zapisanych do hospicjum.
  • Wśród nich, 47,4% i 28,8% rozpoczęło pierwsze zapisy do hospicjum odpowiednio w ostatnich 7 i ostatnich 3 dniach życia.

Jak podali Wang i wsp. w Journal of Clinical Oncology, wielu starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) nie otrzymuje opieki hospicyjnej pod koniec życia, a ci, którzy ją otrzymują, mają tendencję do zapisywania się do hospicjum w ciągu kilku dni od śmierci.

Szczegóły badania

Populacyjne retrospektywne badanie kohortowe obejmowało analizę połączonej bazy danych Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER)-Medicare w celu identyfikacji pacjentów z AML w wieku ≥ 66 lat w momencie rozpoznania, u których rozpoznanie postawiono w latach 1999-2011 i którzy zmarli przed końcem grudnia 2012 roku.

Wzory opieki

Wśród 13 156 pacjentów w kohorcie mediana przeżycia wyniosła 2,4 miesiąca. Odsetek pacjentów objętych opieką hospicyjną po postawieniu diagnozy wzrósł z 31,3% w 1999 roku do 56,4% w 2012 roku. Wzrost ten w dużej mierze odzwierciedlał zwiększenie odsetka pacjentów, którzy zapisali się do hospicjum w ciągu ostatnich 7 dni życia.

Z całej kohorty 5 847 pacjentów (44,4%) zostało zapisanych do hospicjum; spośród nich 47,4% i 28,8% rozpoczęło pierwsze zapisy do hospicjum odpowiednio w ciągu ostatnich 7 i ostatnich 3 dni życia. W sumie 5 662 (43,0%) chorych zmarło w szpitalu, a 5 322 (40,5%) w hospicjum. W porównaniu z pacjentami umierającymi w ciągu 30 dni od diagnozy, ci z dłuższym przeżyciem częściej zapisywali się do hospicjum (48,1% vs 30,7%, P < .01). Pierwsze zapisanie się do hospicjum w ciągu ostatnich 3 dni życia wystąpiło u 51,2% pacjentów umierających w ciągu 30 dni od diagnozy i u 24,9% osób z dłuższym przeżyciem.

Wśród 89 pacjentów, którzy przenieśli się do i z opieki hospicyjnej, 62% otrzymało transfuzje poza hospicjum. Stosowanie chemioterapii w ciągu ostatnich 14 dni życia wzrosło z 7,7% w 1999 roku do 18,8% w 2012 roku. Pacjenci płci męskiej i innej niż biała rzadziej zapisywali się do hospicjum, częściej otrzymywali chemioterapię i byli przyjmowani na intensywną terapię pod koniec życia. Starsi pacjenci rzadziej otrzymywali chemioterapię i mieli przyjęcie na intensywną terapię pod koniec życia, a częściej zapisywali się do hospicjum.

Badacze podsumowali: „Opieka u schyłku życia dla starszych pacjentów z AML jest suboptymalna. Uzasadnione jest przeprowadzenie dodatkowych badań w celu określenia przyczyn niskiego poziomu korzystania z usług hospicyjnych oraz strategii poprawy opieki u schyłku życia tych pacjentów.”

Badanie zostało sfinansowane przez National Cancer Institute.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.