Witamy w Stowarzyszeniu Świętego Oblicza


Najświętsze Oblicze Jezusa – jakże wspaniały dar dany nam przez naszego Ojca Niebieskiego! Szczęśliwi są ci, którzy słyszą Jego orędzie. Szczęśliwsi i bardziej błogosławieni są ci, którzy postępują zgodnie z nim! Nasz Pan powiedział: „Gdy wrócę, czy będzie wiara na ziemi?”. Otrzymaliśmy niesamowitą sposobność od naszego Ojca Niebieskiego, nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa, Jego ukochanego Syna, z którego był tak bardzo zadowolony.
Oto dni Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia. Zostało nam dane lekarstwo na te dni, w których jest tak wielki brak wiary. Za pośrednictwem świętej zakonnicy, błogosławionej Marii Pieriny de Micheli, zostało nam ukazane, jak możemy otrzymać ten wielki dar wiary i męstwa oraz inne ważne łaski. To orędzie jest dla dusz prostych: „Jeśli nie staniesz się jak małe dziecko, nie możesz wejść do Królestwa Niebieskiego.”
Aby propagować to nabożeństwo, 26 maja 1976 roku w Montrealu w Kanadzie zostało założone Stowarzyszenie Świętego Oblicza. Celem tego apostolatu jest zadośćuczynienie Bogu (Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu) poprzez kontemplacyjne nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa. Cel ten jest realizowany poprzez rozpowszechnianie na całym świecie obrazów, ulotek i medalików Świętego Oblicza. Apostolat ten przypomina słowa św. Pawła, że „Chrystus ukrzyżowany musi być głoszony.”
Należymy do Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego i jesteśmy w całkowitym posłuszeństwie Papieżowi. Stowarzyszenie to było wielokrotnie poświęcane Jezusowi, Maryi i Józefowi, gdyż jest to ich stowarzyszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.