4 tips för att förebygga och hantera nätmobbning

Att växa upp i den digitala tidsåldern har både för- och nackdelar. Å ena sidan har ditt barn tillgång till en enorm mängd information som kan vägleda deras lärande och koppla dem till många möjligheter. Å andra sidan finns det människor som använder internet med grymma avsikter att skada andra med minimala eller inga konsekvenser.

Cybermobbning är en av de negativa effekterna av att vi har tillgång till internet inom räckhåll. Mobbning som tidigare skedde i skolan och kunde övervakas sker nu hela tiden på nätet.

För att hjälpa till att förebygga cybermobbning och hantera fall av trakasserier på nätet på rätt sätt finns här fyra förslag som föräldrar kan tänka på.

Skapa medvetenhet

Medan barnen kanske är medvetna om att nätmobbning förekommer, lämnas föräldrarna ofta i ovisshet. Panda Security fann att 76 % av föräldrarna hävdade att deras barn aldrig har blivit cybermobbade.

Medan en så stor andel av föräldrarna inte tror att deras barn blir cybermobbade, berättar statistiken om cybermobbning en helt annan historia. National Crime Prevention Center rapporterade att 43 procent av tonåringarna var offer för cybermobbning under det senaste året och Pew Research Center fann att 59 procent av tonåringarna har varit måltavla för cybermobbning.

Det finns en tydlig klyfta mellan hur ofta föräldrarna tror att cybermobbning förekommer och hur mycket det faktiskt är. För att minska denna klyfta måste det finnas en större medvetenhet och förståelse för ämnet.

Anmäl cybermobbare

Med en skärm som döljer deras identitet känner sig cybermobbare trygga att trakassera utan konsekvenser. För att bekämpa detta måste vi uppmuntra barn att anmäla cybermobbare. Det finns några skäl till att dessa mobbare inte rapporteras.

För det första finns det en rädsla för repressalier. Barn håller hellre tyst än att stämplas som en tjallare eller av misstag uppmuntra mobbaren att vidta ytterligare åtgärder. Många cybermobbare är barn från skolan, så de kan också vara rädda för ett problem i skolan om de anmäler problemet på nätet.

Och dessutom skäms barnen. Att vara offer för elaka kommentarer kan vara pinsamt och svårt att ta upp med vuxna. Mobbare spelar på människors osäkerhet med avsikt så att folk blir mindre benägna att anmäla dem.

Men även om dessa bekymmer och farhågor inte är något som du som förälder kan kontrollera, kan du kontrollera din reaktion när ditt barn berättar om en mobbare. En vanlig rädsla som många barn har är för hur en vuxen kommer att reagera eller om de kommer att bli trodda. Om du försäkrar ditt barn om ditt stöd kan du hjälpa dem att känna sig bekväma med att anmäla dessa cybermobbare.

Ta rätt åtgärd

Hur skulle du reagera om ditt barn berättade att det blivit mobbat på nätet? När de tillfrågades om hur de skulle reagera på mobbning på sociala medier svarade 73 % av föräldrarna att de skulle blockera mobbarens profil, 56 % skulle anmäla honom eller henne till den sociala plattformen och 50 % skulle lämna in ett klagomål till skolan.

58 % av föräldrarna skulle kontakta mobbarens föräldrar, men endast 24 % skulle vända sig direkt till mobbaren. Detta visar att mobbaren kanske inte får en ordentlig konsekvens.

Det är viktigt att vidta rätt åtgärder så att mobbaren vet att det de gjort är fel. Om cybermobbaren inte tas upp direkt och rapporteras kan han eller hon fortsätta att trakassera andra barn. Se till att du känner till de lagar och regler för mobbning som gäller i din stat.

Har öppna samtal

En av de viktigaste sakerna du kan göra är att ha ett öppet samtal med ditt barn om nätmobbning. Panda Security fann att 41 % av föräldrarna aldrig har haft ett samtal med sitt barn om mobbning. Av dessa föräldrar som inte har haft ett samtal med sina barn om cybermobbning var 51 % pappor och 65 % mammor.

Föräldrar reglerar hellre sina barns aktiviteter på nätet än att ha en öppen diskussion med dem. Även om regleringar kan vara till hjälp finns det många sätt för barnen att kringgå dem. Dessutom fångar övervakning på nätet inte allt.

Hålla en öppen dialog om mobbning kommer att hjälpa dina barn att känna sig mer bekväma att komma till dig om det någonsin uppstår ett problem. Att vidta denna förebyggande åtgärd är hälsosammare än att bara vara reaktionär.

För att öppna upp denna konversation finns här 8 förslag för att prata om cybermobbning.

  • Tala om hur du läst om en ökning av cybermobbning och statistik som följer med det.
  • Diskutera exempel på nätmobbning som du har bevittnat eller hört talas om.
  • Fråga om ditt barn har bevittnat cybermobbning. I stället för att direkt fråga om de har varit ett offer, låt dem öppna sig om en vän eller klasskamrat.
  • Försäkra dem om att du skulle vilja veta om de utsattes för nätmobbning så att du kan stödja dem.
  • Låt dem få veta din policy om cybermobbning. Vad exakt skulle du göra om de blev cybermobbade och vad skulle du göra om de ertappades med att vara mobbare.
  • Understryk hur viktigt det är att hålla deras enhet säker och skyddad.
  • Var öppen med dem om hur du planerar att övervaka deras enhet för att hålla den säker.
  • Säkerställ att ditt barn vet att de har ditt stöd och att du är på deras sida.

Cybermobbning är ett problem som många föräldrar står inför eller kan komma att stå inför i framtiden. Att vara förberedd och låta ditt barn veta att du finns där för dem kan göra hela skillnaden.

Skrivet av Elsie Weisskoff

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.