Algiz Rune

ALGIZ, Rune för skydd och möjligheter

Runiskt nummer: 15

Betydelse: Möjlighet till tillväxt, säker tillflykt. Skydd. Snabb utveckling.

Översättning: Sedge Gräsrör eller möjligen tallskog

Gemstone: Aquamarine

Färg: Guld

Polaritet: Guld: Man

Element: Luft

Gudar: Heimdall

Astrologisk korrespondens: Cancer

Träd: Gran

Växt:

Karaktärsdrag: Algiz är en symbol för både örten sedge grass och älgens horn. Vissa tolkar det som en symbol för handens spridda fingrar i en skyddande gest. Algiz manifesterar kraftfulla skyddsenergier. Andligt sett innebär den att man når det gudomliga. Runan betyder också framgång genom sökande, sökning eller annat företagande. Planer utvecklas snabbt, likt en snabbt växande tall. Du är skyddad från alla attacker, samtidigt som medvetenhet och vakenhet vägleder dig. Visioner, klarhet i sinnet och visdom kommer att stödja din sak.

Tolkning: Det är möjligt att din väg är fylld av faror, men var inte rädd, för du har en stor skyddande kraft inom dig. Du är säker så mycket som du inte är vårdslös. Algiz innebär en bra period för riskfyllda satsningar som bygger på fasta grunder. Undvik att vara självbelåten.

Varvlig innebörd: Nedgång eller långsam förbättring. Du kan vara öppen för en attack. Akta dig för att vara kortsiktig och svinaktig.

Varvlig betydelse: Utvecklings- och tillväxtmöjligheter är förklädda. Din försäkring är inte så affektiv som du tror.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.