Fjärrserveradministrationsverktyg för Windows 7 och Windows-servrar

Introduktion

Som Windows-administratörer brukar vi förlita oss på administrativa verktyg för att hantera vår serverinfrastruktur. Om du arbetar som systemadministratör kräver dagliga uppgifter många inloggningar och det kan ibland bli frustrerande om du är upptagen med att antingen distribuera en ny server eller konfigurera DNS-poster, hantera Active Directory och Group Policy från din lokala dator. När det gäller din dator erbjuder ditt klientoperativsystem (oavsett om det är XP, Vista eller 7) en uppsättning administrativa verktyg (RSAT), men de är till största delen avsedda att hjälpa dig att hantera ditt skrivbordssystem. För att underlätta hanteringen av system, systemroller eller en centraliserad konsollösning som System Center Operations Manager (SCOM) erbjuder Microsoft många verktyg som hjälper dig att köra verktyg från din dator eller bärbara dator.

För att administrera Windows-servrar behöver du verktyg för att hantera de roller och funktioner som är installerade på dem, samt basoperativsystemet. Att använda verktyg för att hantera tjänster på distans är inget nytt för dem som har arbetat med Windows i flera år. Det är vanligt att systemadministratörer måste reagera på problem omedelbart, så att hoppa på en trådlös anslutning på din bärbara dator, ansluta till Internet, använda ett virtuellt privat nätverk (eller VPN), för att kryptera anslutningen, och sedan ansluta till och hantera den, oavsett var den servern kan vara i ditt nätverk.

Med Windows Server 2003 och Windows XP bidrog verktygen ”admin pack” och resource kit till att utöka verktygslådan för administrativa verktyg och till att du kunde hantera servrar från skrivbordet. Alla som är bekanta med denna verktygslåda kommer att bli varma för verktyget Remote Server Administration som du laddar ner. De flesta av dessa verktyg har utvecklats till det som nu erbjuds. Du kan få det gratis från Microsoft download så länge du har en autentisk kopia av Windows 7, och genom att söka efter ”Remote Server Administration tool” på Microsoft download. En sak att notera är att alla versioner av Windows 7 inte fungerar med denna verktygslåda. Programvaran Remote Server Administration Tools kan användas med Windows 7 Enterprise, Professional eller Ultimate editioner.

För dem som är nya med Windows 7 (eller Windows Vista (SP 1) där det utvecklades från) finns det några förbehåll för att använda det. För det första fungerar den här verktygslådan med Windows 2008 och 2008 R2. Med Windows Server 2003 kan du fortfarande använda verktygslådan, men är begränsad i vad du kan göra med den. Det finns också skillnader mellan att använda verktygen på en Windows Core-installation och en vanlig installation.

I den här artikeln kommer vi att titta på verktygen för fjärrserveradministration som används i Windows 7 för att hantera Windows-servrar, till exempel Windows Server 2003, 2008 och 2008 R2. Vi beskriver hur man hittar, laddar ner och installerar verktygen, aktiverar dem i Windows 7 och konfigurerar dem för användning.

Hämtning och installation

För att kunna använda Fjärrserveradministrationsverktygen måste du först förbereda ditt system, hämta verktygen och sedan installera och konfigurera dem för användning.

1. Förberedelser

För det första finns Windows 7 i flera utgåvor och du måste veta att du kör rätt utgåva för att installera programmet. Du kan använda Windows 7 Enterprise, Professional och Ultimate. Om du inte vet vilken version du använder kan du snabbt ta reda på det. För att se om du har rätt version klickar du på Start-knappen och klickar på länken Dator i Start-menyn. Klicka sedan på länken Systemegenskaper. Där visas grundläggande information som du behöver känna till om Windows 7, till exempel vilken version du använder för närvarande. Figur 1 visar var du ska leta; här är det Windows 7 Professional som används.


Figur 1: Visa grundläggande information om datorn

Som med de flesta operativsystem för stationära datorer i Windows måste du vara systemets lokala administratör för att kunna installera programvara på ditt system. Domänadministratörer kan också installera programvara på maskinen om maskinen är konfigurerad med Active Directory och grupperna är korrekt konfigurerade.

Den fjärrstyrda serveradministrationsverktyget utökar din verktygslåda avsevärt. Figur 2 visar Windows 7:s administrativa verktyg före installation av Remote Server Administration Tools.


Figur 2: Administrativa verktyg före installation av Remote Server Administration Tools

När du nu vet att du har rätt version och att du har tillåtelse att konfigurera din maskin, kan du besöka Microsoft på Internet för att ladda ner programvaran. Gå till Microsofts nedladdningswebbplats och sök efter Remote Administration Tools for Windows 7. Du kan också klicka här.

När du har läst igenom information om verktygen på nedladdningssidan bör du notera andra systemkrav för Windows 7, till exempel om du behöver ladda ner x86- eller x64-versionerna. Om du använder x86- eller x64-hårdvaruarkitektur ska du se till att du tar hänsyn till detta innan du laddar ner Remote Server Administration Tools.

När nedladdningen är klar är du redo att installera och konfigurera verktygen för användning.

2. Installation

Om du har administrativa rättigheter är du redo att installera. Det är enkelt att installera Remote Server Administration Tools för Windows 7. Du kan köra det nedladdade Microsoft Update Standalone-paketet (*.msu-fil) och välja att det ska köras eller placeras någonstans på den lokala datorn eller andra anslutna enheter.

För att installera kör du programmet. Öppna det nedladdade paketet genom att dubbelklicka på det. Detta kommer att starta installationsguiden Remote Server Administration Tools for Windows 7 Setup Wizard. Acceptera licensvillkoren och den begränsade garantin för att starta installationsprocessen. Välj den plats där du vill installera och slutför guiden. När installationen är klar kan du sedan konfigurera Windows 7 så att du kan använda dem.

Nästan måste du konfigurera Windows-funktioner så att du kan använda verktygen. För att göra detta måste du tillåta att verktygen används genom att konfigurera dem i Windows-funktioner, som finns på Kontrollpanelen. För att konfigurera Windows-funktioner klickar du på startknappen och väljer länken Kontrollpanelen. Klicka på Program och funktioner och slå sedan på Turn Windows features on or off as you need them. Om du uppmanas av dialogrutan UAC (User Account Control) klickar du på för att fortsätta och om du har låst din lokala brandvägg, se till att du inte blockerar dina verktyg från att fungera. I dialogrutan Windows-funktioner bläddrar du ner till Fjärrserveradministrationsverktyg och expanderar undermapparna enligt figur 3.


Figur 3: Konfigurera Windows-funktioner

När du valt vilka verktyg du vill använda klickar du på OK. Nu kan du använda verktygen. Om du klickar på Start-knappen och inte ser dem i Start-menyn kan du konfigurera detta i egenskaperna för Start-menyn. Du kommer åt dem genom att högerklicka på Startknappen och välja Egenskaper i menyalternativen. Konfigurera nu verktyget så att det visas i menyn Alla program och klicka på OK. Figur 4 visar den utökade verktygslådan i Windows 7.


Figur 4: Administrativa verktyg utökade med Fjärrserveradministrationsverktyg

Som du kan se växer verktygslådan i takt med att du behöver den. Om du behöver ta bort objekt går du tillbaka till Windows-funktioner och tillåter eller blockerar dem där. Nu kan du hantera dina servrar bekvämt från din Windows 7-arbetsstation.

Om du behöver ta bort Remote Server Administration Tools från Windows 7 går du till Kontrollpanelen och klickar på Avinstallera ett program i Program och funktioner. Klicka sedan på Visa installerade uppdateringar och ta bort Update for Microsoft Windows (958830). Gör detta genom att markera det, högerklicka på det och sedan klicka på Avinstallera.

Hantera dina servrar

För att hantera dina servrar måste du först matcha dina roller med dina installerade funktioner. Om du till exempel ska hantera en DHCP-server måste du ha den funktionen aktiverad i Remote Server Administration Tools. När du har konfigurerats korrekt kan du sedan hantera roller (t.ex. en DHCP-server eller AD) och funktioner (t.ex. en WINS-server) på alla servrar som du har rättigheter till. Figur 5 visar konsolen för DHCP-rollen, där du sedan kan högerklicka på DHCP-ikonen och ansluta till den server som kör den via värdnamn eller IP-adress.


Figur 5: Hantering av en DHCP-server från skrivbordet

Du kan också ansluta och hantera dina servrar för att felsöka dem. Loggar är till hjälp, starta helt enkelt händelsevisaren och följ samma steg. Högerklicka på ikonen för Event Viewer och anslut till den server som du vill visa loggar på. Figur 6 visar händelsevisaren som används för att hjälpa till att lösa problem med Windows-servrar.


Figur 6: Anslutning till och felsökning av en fjärrserver via Loggboken

Gå igenom och använd alla verktyg som kopplas till roller och funktioner i din miljö. Om du använder virtualiseringsteknik kan du hantera dina virtuella maskiner från en Hyper-V-miljö, hantera Active Directory, grupprinciper och mycket mer. Bläddra igenom verktygen och bekanta dig med dem. Du kan också använda verktygens hjälpfil för att lära dig mer om hur de används.

Sammanfattning

I den här artikeln tittade vi på hur man använder verktygen för fjärrserveradministration med Windows 7. Eftersom Windows-administratörer tenderar att förlita sig på administrativa verktyg för att hantera serverinfrastrukturen hjälper de här verktygen till med den uppgiften. Med Remote Server Administration Tools för Windows 7 kan du snabbt och enkelt hantera och underhålla dina servrar, roller, funktioner med mera, oavsett om du använder Windows Server 2003, 2008 eller 2008 R2. Här har vi tittat på hur du laddar ner verktygen, installerar dem och konfigurerar dem för användning i Windows 7 samt hur du ansluter till och hanterar din servergrupp. Om du vill ha mer information kan du besöka avsnittet Hjälpsam information och länkar och läsa Microsofts officiella dokumentation.

I det här avsnittet av artikeln hittar du mer information om verktygen för fjärrserveradministration, var du hittar och laddar ner dem samt supportartiklar som hjälper dig att lära dig mer om dem. Här finns också andra verktyg som du kan undersöka för att hjälpa dig att fjärrhantera dina Windows-system.

 1. Remote Server Administration Tools nedladdning. Här kan du ladda ner: amd64fre_GRMRSATX_MSU.msu eller x86fre_GRMRSAT_MSU.msu
 2. TechNet Article: Fjärrserveradministrationsverktyg för Windows 7
 3. KB artikel 958830: Installationssteg för Remote Server Administration Tools for Windows 7
 4. Information om System Center Operations Manager (SCOM)
 5. Användning av Windows Remote Management Services (RMS).
  Windows Remote Management är en komponent i Windows Hardware Management-funktionerna som hanterar serverhårdvara lokalt och på distans. Kolla in dem här och här.
 6. RDP-klienter (Remote Desktop Protocol) / RDS-klienter (Remote Desktop Services)
 7. Server Core och Server Core-fjärrhantering
 8. Installationsalternativ för Server Core – Introduktionsguide
 9. Fjärrskrivbordstjänster i Windows Server 2008 R2
 10. Fjärrhantering med Serverhanteraren

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.