Hur man känner igen en patient som är hög på ”badsalt”

PRAKTIKREKOMMENDATIONER

– Inkludera katinonanvändning i differentialdiagnosen för alla patienter som uppvisar paranoid psykotiskt beteende eller hallucinatoriskt delirium. C

– Tänk på att katinoneffekter kan efterlikna det ”exciterade delirium” som tillskrivs kokain, metamfetamin, PCP och ecstasy. C

– Överväg att använda bensodiazepiner för att kontrollera agitation eller lågdos antipsykotika för att behandla hallucinationer. C

Rekommendationsstyrka (SOR)

A Patientorienterad evidens av god kvalitet
B Inkonsekvent eller patientorienterad evidens av begränsad kvalitet
C Konsensus, sedvanlig praxis, åsikt, sjukdomsorienterad evidens, fallserier

En 31-årig byggnadsarbetare med en historia av intermittent kokainanvändning fördes till akutmottagningen (ED) av polisen. Han var handbojad och verkade förvirrad och rädd. Patientens hustru hade ringt polisen efter att han börjat springa genom ett fält i jakten på upplevda inkräktare i deras hem. Hustrun rapporterade att patienten några timmar tidigare hade börjat hallucinera och blivit mycket rädd efter att ha blivit hög.

Hans hjärtfrekvens var 126, blodtrycket 136/96 mm Hg och temperaturen 99,6°F. Under den första undersökningen blev patienten upprörd, försökte angripa en sjuksköterska och försökte lämna akutmottagningen innan han kunde hejdas. En urinscreening för droger var negativ för kokain. Hans kreatinfosfokinas var 850 U/L, kreatinin 2,32 mg/dl och blodureakvävekväve 27 mg/dl.

Sjukvårdsteamet fick veta att drogen som han hade sniffat tidigare den dagen – och dagen innan – var ”badsalt”.

Denna patient var en av de 30 som vi har sett på vårt universitetssjukhus under det senaste året.

Sedan början av 2010 har akutmottagningar, psykiatriska inrättningar och giftinformationscentraler sett en ökning av antalet patienter som missbrukar nya syntetiska stimulantia – katinoner – som en gång i tiden såldes i närbutiker och tobaksaffärer och ofta oskyldigt märktes som ”badsalt” eller ”växtmat”. Försäljningen har till stor del skett underjordiskt, av dem som handlar med metamfetamin och kokain. Dessa produkter kan också köpas på nätet och kan säljas under provocerande namn som ”Cloud Nine” eller ”Rave”.1 Under 2010 tog giftcentraler emot 304 samtal som rörde användning av dessa ämnen. 2011 var antalet 6138.2

Cathinon: I århundraden har folken i Östafrika och på den arabiska halvön använt bladen från den inhemska khatväxten (Catha edulis) för dess amfetaminliknande egenskaper.3 Dess aktiva beståndsdel, katinon, är ett stimulerande medel för det centrala nervsystemet som hämmar återupptaget av dopamin.4 År 2005 importerades extrakt från växten till Israel som ”Hagigat” och marknadsfördes som ett stimulerande medel eller afrodisiakum. Dessa produkter förbjöds av den israeliska regeringen 2008 efter dokumenterade fall av kardiovaskulära och neurologiska följder.5

Det växande problemet med syntetiska katinonanaloger i USA. År 2008 identifierades syntetiska katinonanaloger för första gången i en analys av droger som beslagtagits i USA från personer som drabbats av psykologiska reaktioner på användningen av dem.1 Två sådana ämnen, 4-metylmethkathinon (mefedron) och 3,4-metylendioxypyrovaleron (MDPV), har sedan dess cirkulerat över hela världen, och fått publicitet genom information på Internet. Även om det i de paket som säljs som ”badsalt” tydligt anges att innehållet inte är avsett för mänsklig konsumtion, marknadsförs kemikalierna på webbplatser som ”legal highs”.6

Medans dessa ämnen förbjöds i många västeuropeiska länder ökade användningen snabbt i USA och på andra ställen, ofta som ett alternativ till kokain. Ökningen av antalet rapporter till giftcentraler i hela USA är ett bevis på den ökande användningen av dessa droger, trots lagstiftning som förbjuder innehav och försäljning i många delstater.7 I september 2011 gjorde den amerikanska narkotikapolisen, med hjälp av sina befogenheter för nödsituationer, innehav och försäljning av MDPV och mefedron olagligt i hela USA.8

Vem använder badsalt? En genomgång av samtal till två giftcentraler med 236 patienter under en 7-månadersperiod som slutade i februari 2011 tyder på att användarna av kataton främst är män (78 %) och unga (genomsnittsålder 26 år).7 Många användare av kataton använder inte regelbundet andra droger som rekreation, och de tror att den öppna försäljningen av dessa substanser innebär en låg risk.7 En rapporterad serie från ett sjukhus i Michigan visade dock att 69 % av användarna som kom till akutmottagningen hade erkänt att de tidigare hade använt olagliga droger.9

Som drogerna ser ut. Mefedron och MDPV tillhandahålls som vita pulver förpackade i små paket om 500 mg och säljs för cirka 25 dollar. De flesta användare tar drogen genom nasal insufflation, även om det finns en alarmerande trend mot intravenöst bruk.7 De avsedda effekterna vid användning av dessa stimulantia är förbättrad uppmärksamhet och energi samt eufori. Doser på cirka 25 mg ger dessa effekter hos de flesta individer och de varar i 2 till 3 timmar, vilket får vissa användare att tvångsmässigt dosera om för att bibehålla effekterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.