Kinesiskt födelsekort

Är det möjligt att förutsäga barnets kön exakt? Med det kinesiska födelsehoroskopet vid din sida är svaret ”Ja”. Tro det eller ej, men det kinesiska födelsehoroskopet uppvisar en mycket hög noggrannhet när det gäller att förutsäga barnets kön.

Hur läser man det kinesiska födelsehoroskopet?

Numren till vänster (18-45) visar moderns kinesiska månålder () och siffrorna överst & underst (1-12) står för den kinesiska befruktningsmånaden. Följ instruktionerna för att läsa det kinesiska födelsekortet.

.

.

>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy
19 Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Girl
20 Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy
21 Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl
22 Girl Boy Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl
23 Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Boy Girl
24 Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy
25 Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy
26 Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl
27 Girl Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy
28 Boy Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Girl
29 Girl Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl
30 Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy
31 Boy Boy Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl
32 Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy
33 Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Girl
34 Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl
35 Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy
36 Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl
37 Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy
38 Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Boy Girl Girl Boy Girl
39 Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy
40 Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy
41 Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl
42 Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy
43 Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Boy
44 Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy
45 Girl Boy Flicka Boy Flicka Flicka Boy Flicka Boy Flicka Boy Flicka Flicka Flicka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vi kommer det att bli en pojke eller flicka? Det kinesiska födelsehoroskopet hjälper till att förutsäga barnets kön. Se diagrammet för att bli gravid med flicka eller pojke.

Den kinesiska födelsekalendern för in gammal kinesisk visdom i modern tid och hjälper par att bestämma barnets kön och ibland till och med planera barnets kön före befruktningen.

Det här diagrammet, som härstammar från den kinesiska graviditetskalendern, är baserat på den kinesiska kalendern och tros ha hittats först i en kunglig grav i Peking.

Hur man kan föreställa sig en pojke med hjälp av kinesisk födelsekarta?

Öka dina chanser att få en pojke genom att följa det här kinesiska diagrammet. Baserat på din kinesiska ålder, identifiera de kinesiska månader under vilka du behöver bli gravid för att öka chanserna att få ett pojkbarn.

Till exempel, enligt det kinesiska födelsehoroskopet är det mest troligt att en 18-årig kvinna (kinesisk ålder) blir gravid med en pojke om hon blir gravid under den 2:a, 4:e, 5:e, 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, 10:e, 11:e eller 12:e månaden. En kvinna i 21-årsåldern har minst chans om hon inte blir gravid under den första månaden i den kinesiska kalendern.

Hur man får ett flickebarn med hjälp av det kinesiska horoskopet?

Om du älskar att få ett flickebarn visar det kinesiska födelsehoroskopet nedan hur man kan bli gravid med en liten flicka. Enligt det kinesiska horoskopet har en 21-årig kvinna störst chans att föda en liten flicka. Ålder 18 och 30 har minst chans att bli gravid med ett flickebarn om inte befruktningen sker under 1:a eller 3:e månaden respektive 3:e eller 5:e månaden.

Prova även dessa:

  • Kinesisk könskalender
  • Kinesisk könsförutsägelse
  • Förfallodatumskalkylator
  • Graviditetshjulet

Genusförutsägelse med hjälp av det kinesiska födelsehoroskopet

Det kinesiska födelsehoroskopet är lätt att läsa. Följ stegen för att förutsäga ditt barns kön.

  1. Finn ut din kinesiska ålder vid tidpunkten för befruktningen. Klicka här för att ta reda på din kinesiska ålder.
  2. Om du redan är gravid, ta reda på den kinesiska månaden då du blev gravid. Konvertera engelsk månad till kinesisk månad med hjälp av vår kinesiska årskonverterare. Gå sedan till moderns ålder i den vänstra kolumnen.
  3. Hitta skärningsrutan där den vertikala linjen som dras från befruktningsmånaden och en horisontell linje som dras från moderns kinesiska ålder möts.
  4. Om det står Pojke så väntar du med största sannolikhet en pojke och om det står Flicka så är chanserna större för en flicka.

Enligt det kinesiska födelsehoroskopet förväntas till exempel en 28-årig (kinesisk ålder) kvinna som blir gravid under den 5:e månaden (kinesisk månad) föda ett flickebarn.

Kinesiskt födelsehoroskop 2021 för att välja bebisens kön

Söker du en bebis år 2021? Det kinesiska födelsehoroskopet 2021 kan hjälpa dig att öka chanserna att få önskat kön, om graviditeten planeras utifrån den här graviditetskalendern.

Hitta din kinesiska ålder och identifiera den kinesiska månad då du behöver bli gravid för en pojke eller flicka.

Enligt den kinesiska könskalendern är chanserna till exempel större för en 25-årig kvinna att föda en pojke om hon blir gravid under februari, april, juni, augusti, oktober, november eller december.

Klicka här för kinesisk graviditetskalender baserad på könsval för bebisar

Hur exakt är den kinesiska födelsekartan?

Det sägs att denna könsförutsägelse baserad på kinesisk karta har en hög grad av noggrannhet, även om det inte finns några vetenskapliga bevis för att bekräfta dess höga nivå av noggrannhet. Även om det inte finns några historiska bevis för att stödja detta påstående tros det kinesiska födelsehoroskopet gå tillbaka till 1200-talet och är en av de kinesiska kungafamiljernas bäst bevarade hemligheter. Ursprungligen är diagrammet baserat på den kinesiska månkalendern, så onlineverktyg som använder den gregorianska kalendern kan inte garantera de bästa resultaten. Det här verktyget är mer än 95 % korrekt när det gäller att förutsäga barnets kön, men det finns ett stort antal människor som använder det för att göra en rolig gissning om det ofödda barnets kön. Poängen är att det inte finns någon garanti för att födelsekartan fungerar perfekt i alla situationer.

Den här metoden har dock vuxit sig populär bland blivande mödrar eftersom de har oemotståndliga behov inom sig att verifiera könet på sitt barn. Eftersom detta är en enkel metod älskar folk att ge den ett försök.

Trots alla ansträngningar vi har gjort för att säkerställa födelsehoroskopets noggrannhet förväntar vi oss att du ska betrakta den kinesiska graviditetskalendern som ett roligt sätt att bestämma barnets kön. Det finns flera vetenskapliga metoder för könsförutsägelse som du kan använda för att förutsäga barnets kön med bättre precision.

Relaterade länkar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.