Ledare och följare

En ledare leder.

En följare följer.

Skillnaden mellan en ledare och en följare är viljan att ha fel.

När du är en följare frågar du ledaren vad du ska göra.

När du gör detta kommer du aldrig att ha ”fel”.”

Om ledarens beslut visar sig vara fel är dina händer tvättade från allt ansvar.

Det var ledarens beslut.

Du är på ett magiskt sätt befriad från att ta ansvar för att ha fattat ett felaktigt beslut.

Det är lätt att sitta vid sidan om och kritisera ledarens beslut.

”Åh, han hade fel. Det var så uppenbart att det var ett dåligt val.”

”Hon fattade fel beslut. Jag skulle ha gjort ett helt annat val.”

Detta är lätt för någon att säga i efterhand när de förblev tysta innan det hände.

Du kanske inte har befogenhet att fatta stora beslut utan någon annans godkännande.

Däremot kan du göra det arbete som krävs för att göra väl genomtänkta rekommendationer och förespråka dem starkt.

Detta är den stora skillnaden mellan McKinsey, Bain och BCG och företag inom industrin.

På MBB debatterar och utmanar vi varandras idéer passionerat och med mycket data och logik.

Jag debatterade rutinmässigt viktiga rekommendationer med mina chefer, partners och direktörer.

Inom industrin är det vanligaste beteendet att skjuta upp… att man tar hänsyn till den ansvarige.

Detta är säkert… och karriärbegränsande.

Det är mycket mer riskfyllt att förespråka en ståndpunkt innan ett beslut har fattats.

Det är mycket mer riskfyllt att ta ställning, särskilt om det innebär att man är oense med sin chef och sin chefs chef.

Det är mycket mer riskfyllt att satsa sitt rykte på ett visst tillvägagångssätt.

Men detta är vad ledare gör.

De visar att de är villiga att ta risken att ha fel.

Och de goda ledarna gör sin hemläxa så att de oftast har rätt.

Detta är vad ledare gör.

De leder… även innan de formellt erkänns som ledare.

Följare följer.

Förresten finns det en betydande skillnad mellan att leda och kontrollera.

Man leder genom att förespråka.

Man kontrollerar genom att kräva.

Jag förespråkar att oavsett vilken roll du har bör du leda mer genom att förespråka.

Däremot bör du inte styra mer genom att kräva att andra (särskilt din chef) gör som du tycker.

Det förstnämnda är ett bra sätt att utveckla din karriär.

Det sistnämnda är ett bra sätt att få sparken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.