Välkommen till föreningen för det heliga ansiktet


Jesus allra heligaste ansikte – vilken fantastisk gåva som vår himmelske Fader har gett oss! Lyckliga är de som hör hans budskap. Lyckligare och sannerligen mer välsignade är de som agerar efter det! Vår Herre sade: ”När jag kommer tillbaka, kommer det då att finnas tro på jorden?”. Vi har fått en fantastisk möjlighet av vår himmelske Fader, nämligen att hänge oss åt Jesu allra heligaste ansikte, hans älskade son som han var så nöjd med.
Detta är den gudomliga kärlekens och den gudomliga barmhärtighetens dagar. Vi har fått ett botemedel för dessa dagar där det finns en så stor brist på tro. Vi har genom en helig nunna, den saliga Maria Pierina de Micheli, fått veta hur vi kan få denna stora gåva av tro och styrka samt andra viktiga nåder. Detta budskap är för enkla själar: ”Om ni inte blir som ett litet barn kan ni inte komma in i himmelriket.”
För att främja denna hängivenhet bildades föreningen Holy Face Association i Montreal, Kanada, den 26 maj 1976. Målet för detta apostolat är gottgörelse till Gud (Fadern, Sonen och den Helige Ande) genom kontemplativ hängivenhet till Jesu heliga ansikte. Detta uppnås genom att sprida bilder av det heliga ansiktet, broschyrer och medaljer över hela världen. Apostolatet påminner om Paulus ord ”att den korsfäste Kristus måste predikas”.
Vi tillhör den heliga romersk-katolska kyrkan och lyder helt och hållet påven. Denna förening har invigts många gånger till Jesus, Maria och Josef, för det är deras förening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.