Vad är Human Factors/HCI?

Vårt program kallas ”Human Factors/Human Computer Interaction”. Även om detta kan låta som två olika områden erbjuder vårt program en integrerad och enhetlig utbildning. Namnet återspeglar de olika perspektiven och disciplinerna när det gäller fältets karaktär.

Vissa forskare anser att Human Factors är den bredaste kategorin inom vilken HCI är en mer specifik komponent. Human Factors definieras som den vetenskap som handlar om tillämpningen av vad vi vet om människor, deras förmågor, egenskaper och begränsningar på utformningen av utrustning som de använder, miljöer där de fungerar och arbeten som de utför. (Human Factors and Ergonomics Society, n.d.). Andra namn för mänskliga faktorer är ergonomi, tillämpad experimentell psykologi, human factors engineering och teknisk psykologi. Termen Human Factors/Ergonomics används för att hänvisa till området som helhet. Ur detta perspektiv omfattar mer specifika områden bilkörning, hälsovård, luftfart och interaktion mellan människa och dator. Mänskliga faktorer bygger på många discipliner, bland annat psykologi, datavetenskap, teknik, matematik, medicin och omvårdnad.

Andra forskare betraktar mänsklig datorinteraktion som den bredaste kategorin inom vilken mänskliga faktorer är en mer specifik komponent. Interaktion mellan människa och dator (Human Computer Interaction, HCI) definieras som ett tvärvetenskapligt studieområde med inriktning på utformning av datorteknik och i synnerhet interaktionen mellan människor (användarna) och datorer. Även om HCI till en början fokuserade på problemet med en enskild användare som interagerar med en skrivbordsdator, har området sedan dess utvidgats till att omfatta nästan alla former av utformning av informationsteknik och de långsiktiga effekter som informationssystemen kommer att ha på människor. HCI bygger därför numera på många olika discipliner, inklusive flera grenar av datavetenskap, flera grenar av psykologi, grafisk design, antropologi, systemteknik, sociologi, lingvistik med mera. Ur detta perspektiv är nästan all teknik datadriven, inklusive bilkörning, hälsovård och luftfart, och alla omfattas därför av HCI, med mer specifika områden som anges beroende på om fokus ligger på psykologiska frågor, datavetenskapliga frågor, hårdvara eller design. HCI drar alltså numera nytta av många olika discipliner, inklusive flera grenar av datavetenskap, flera grenar av psykologi, grafisk design, antropologi, systemteknik, sociologi, lingvistik med mera.

Oavsett perspektiv ger vårt program en integrerad och rigorös utbildning i forskning och tillämpning som förbereder studenterna för många anställningsmöjligheter, inklusive industri, akademi och myndigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.