Trait Theory of Leadership

Trait Theory of Leadership is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen worden geboren met geërfde eigenschappen en dat sommige eigenschappen bijzonder geschikt zijn voor leiderschap. De theorie tracht specifieke leiderschap & persoonlijkheidstrekken en kenmerken te ontdekken waarvan bewezen is dat zij de waarschijnlijkheid van succes of mislukking van een leider voorspellen.

Wat zijn Persoonlijkheidstrekken?

De persoonlijkheidstrekjesbenadering is een van de belangrijkste theoretische gebieden in de studie van de menselijke persoonlijkheid en is gericht op verschillen tussen individuen. De traitbenadering was een van de eerste systematische pogingen om leiderschap te bestuderen. De combinatie en interactie van verschillende trekken vormt een persoonlijkheid die uniek is voor elk individu. De Trait-theorie is gericht op het identificeren en meten van deze individuele persoonlijkheidskenmerken die Traits worden genoemd.

Trekken: Ook wel disposities genoemd, kunnen Traits worden gedefinieerd als gewoontepatronen van gedrag, denken, en emotie. Eigenschappen zijn relatief stabiel in de tijd, verschillen tussen individuen en beïnvloeden gedrag. Eigenschappen zijn uiterlijke gedragingen die voortkomen uit interne overtuigingen en processen.

Wat is de Trait Theorie van Leiderschap?

Trait Theory of Leadership is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen worden geboren met geërfde eigenschappen en dat sommige eigenschappen bijzonder geschikt zijn voor leiderschap. Mensen die effectieve leiders zijn, hebben de juiste (of voldoende) combinatie van eigenschappen en grote leiders hebben een aantal gemeenschappelijke persoonlijkheidskenmerken. Trait theorieën helpen ons om eigenschappen en disposities te identificeren die nuttig zijn bij het leiden van anderen. Deze theorie zoals beschreven door Kelly (1974) probeert te classificeren welke persoonlijke kenmerken, zoals fysiek, persoonlijkheid en mentaal, geassocieerd zijn met leiderschapssucces. De traitetheorie baseert zich op onderzoek dat verschillende eigenschappen in verband brengt met het succes van een leider.

Quotes over eigenschappen:

“Leiderschap bestaat niet in graden van techniek maar in karaktertrekken; het vereist eerder morele dan atletische of intellectuele inspanning, en het legt zowel aan de leider als aan de volger de last van zelfbeheersing op.” – Lewis H. Lapham

“De scenarioschrijvers die ik ken delen een paar persoonlijkheidskenmerken en een daarvan is bezorgdheid.” – Tony Gilroy

“Ik denk dat uiteindelijk, als je beroemd bent, mensen je willen beperken tot een paar persoonlijkheidskenmerken. Ik denk dat ik gewoon een ambitieuze, intimiderende persoon ben geworden. En dat is een deel van mijn persoonlijkheid, maar het is zeker niet alles.” – Madonna Ciccone

“Op het ogenblik dat een persoon een theorie vormt, ziet zijn verbeelding in elk voorwerp slechts de eigenschappen die die theorie begunstigen” – Thomas Jefferson

Overzicht van de Trait Theorie van Leiderschap:

Eerdere onderzoeken naar leiderschap waren gebaseerd op de psychologische focus van die tijd, die ervan uitging dat mensen erfelijke eigenschappen of kenmerken hadden. De trait theorie van leiderschap concentreerde zich op het analyseren van mentale, fysieke en sociale karakteristieken om meer inzicht te krijgen in wat de karakteristiek of de combinatie van karakteristieken is die gemeenschappelijk zijn onder leiders. Er zijn veel verschillende studies gedaan naar leiderschapstrekken en de aandacht werd gericht op het ontdekken van deze trekken, vaak door het bestuderen van succesvolle leiders, maar met de onderliggende veronderstelling dat als andere mensen ook gevonden konden worden met deze trekken, dat ook zij dan grote leiders konden worden.

Voordelen van de Trait Theorie van Leiderschap:

De trait theorie is van nature een aangename theorie en geeft constructieve informatie over leiderschap. Veel onderzoek heeft het fundament en de basis van de theorie gevalideerd en het kan door mensen op alle niveaus in alle soorten organisaties worden toegepast. Managers kunnen de informatie uit de theorie gebruiken om hun positie in de organisatie te evalueren en om te beoordelen hoe hun positie in de organisatie kan worden versterkt. Het dient als een maatstaf waarmee de leiderschapskaraktertrekken van een individu kunnen worden beoordeeld en individuen kunnen een diepgaand inzicht krijgen in hun identiteit en de manier waarop zij anderen in de organisatie zullen beïnvloeden. Deze theorie maakt de manager bewust van zijn sterktes en zwaktes en zo krijgt hij een inzicht in hoe hij zijn leiderschapskwaliteiten kan ontwikkelen. Het geeft een gedetailleerde kennis en begrip van het element leider in het leiderschapsproces.

Voorbeelden van Leiderschapstrekken:

Er is een lange lijst van eigenschappen opgesteld om een effectieve leider te beschrijven aan de hand van bepaalde kenmerken. Hieronder volgt het resultaat van studies over leiderschapstrekken en kenmerken met verwijzing naar tijdlijnen in termen van jaren:

Kritiek / Argumenten tegen – De Trait Theory of Leadership:

Vele argumenten worden tegen de leiderschapstheorie van eigenschappen aangevoerd en het heeft sommige inherente beperkingen aangezien tijdens de jaren 1930 het gebied van Psychometrie in zijn beginjaren was. Het grootste argument is dat als bepaalde eigenschappen de belangrijkste differentiator van leiderschap zijn, hoe verklaren wij dan mensen die deze kwaliteiten bezitten maar geen leiders zijn? Deze vraag is één van de moeilijkheden bij het gebruik van eigenschappen theorieën om leiderschap te verklaren.

Deze eigenschappen worden volgens sommigen beschouwd als geldige indicatoren voor succesvolle leiders, maar als je leiders vergelijkt aan de hand van diverse fysieke persoonlijkheids- en intelligentietrekken, vind je daarover maar weinig overeenstemming. Sommige bevindingen wijzen op het feit dat leiders intelligente individuen zijn. Maar ze geven geen enkele aanwijzing over de vraag of leiders slimmer zijn dan hun volgelingen of even dicht bij hen staan qua intelligentie.

Deze theorie is vrij complex en er zal zeker enig subjectief oordeel zijn bij het bepalen wie als een “goede” of “succesvolle” leider wordt beschouwd en veel van deze factoren zijn situationeel gebonden. De volgelingen hebben een significant effect op de taak die door de leider wordt vervuld. De traitentheorie gaat volledig voorbij aan de volgers en de situaties die een leider ook helpen om succesvol te zijn. Om objectiever te zijn, bepalen eigenschappen van de persoon en de eisen van de situatie samen de effectiviteit van de leider.

Sommige van de persoonlijkheidskenmerken overlappen elkaar. Daarom moet men voorzichtig zijn met het stellen van, persoonlijkheid of enig ander kenmerk als oorzaak van succesvol leiderschap. U moet de vragen stellen: Wie is een succesvol leider? Is hij lichamelijk veel superieur? Is hij veel slimmer? Is hij rijper als persoon? Is hij meer gemotiveerd om zijn doel te bereiken? Heeft hij meer aandacht voor zijn volgelingen? Enz.

Meer nog, de lijst van mogelijke eigenschappen neigt zeer lang te zijn en de meting van persoonlijkheidskenmerken was niet betrouwbaar over studies. Meer dan 100 verschillende karaktertrekken van succesvolle leiders in diverse leiderschapsposities zijn geïdentificeerd. Deze beschrijvingen zijn slechts algemeenheden en er bestaat onenigheid over welke eigenschappen het belangrijkst zijn voor een effectieve leider. Deze theorie biedt geen verklaringen tussen de relatie van elk kenmerk en de invloed ervan op leiderschap. Sommige van de eigenschappen kunnen een succesvol leider beschrijven, maar het voorspellen van succesvolle leiders op basis van eigenschappen alleen is geen juiste benadering.

Stogdill in 1948, suggereerde dat geen consistente reeks eigenschappen leiders van niet-leiders in een verscheidenheid van situaties onderscheidde, wat impliceert dat een individu met bepaalde eigenschappen die succesvol is geweest in één situatie misschien niet zo effectief is in een andere situatie en dit leidde tot onderzoekers die concludeerden dat eigenschappen moesten worden beschouwd als relatief aan de vereisten van de situatie.

Gerelateerde Links

U vindt misschien ook Trait theorieën leuk | Gedragstheorieën van Leiderschap | Contingentietheorieën van Leiderschap | Persoonlijkheidsmodel met Vijf Factoren | Groeps- en Uitwisselingstheorieën | Hawthorne Studies – Leiderschap | Iowa Studies | Katz’s Three-Leiderschapstrekken – een grote lijst Management Theorieën | Managerial Grid Theory | McGregor’s Theorie X en Theorie Y | Contingentietheorieën in Actie | Path Goal Leadership Theory | Situationeel Leiderschap – Toepassing Toepassing | Vaardigheden Benadering Toepassing | Stijl Benadering – Toepassing | Trait Theorieën – Toepassing | Rol Theorie van Leiderschap | Wetenschappelijke Management Stijl | De Grote Man Theorie | Sociale Leertheorieën | De Belangrijkste Leiderschapstheorieën | Studies uit Michigan | Studies uit Ohio State | Trait Theorie van Leiderschap | Lewin’s Verandermanagement Model | Actie Gecentreerd Leiderschap | Wederkerige Invloed Benadering | Theorie van Idiosyncrasie Krediet | Transformationele Leiderschapstheorieën | Burns Transformationele Leiderschapstheorie | Gedragsbenadering van Management

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.