Welkom bij de Vereniging van het Heilige Gezicht


Het Allerheiligste Gezicht van Jezus – wat een geweldig geschenk dat onze Hemelse Vader ons heeft gegeven! Gelukkig zijn zij die Zijn boodschap horen. Nog gelukkiger en gezegender zijn zij die ernaar handelen! Onze Heer zei: “Als Ik terugkom, zal er dan geloof zijn op aarde?” Onze Hemelse Vader heeft ons een ontzagwekkende gelegenheid gegeven, de devotie tot het Allerheiligste Aangezicht van Jezus, Zijn Geliefde Zoon met wie Hij zo tevreden was.
Dit zijn de dagen van Goddelijke Liefde en Goddelijke Barmhartigheid. Er is ons een remedie gegeven voor deze dagen, waarin er zo’n groot gebrek aan geloof is. Door een heilige non, de zalige Maria Pierina de Micheli, is ons getoond hoe wij deze grote gave van geloof en standvastigheid en ook andere belangrijke genaden kunnen ontvangen. Deze boodschap is bestemd voor eenvoudige zielen: “Tenzij gij wordt als een klein kind, kunt gij het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan.”
Om deze devotie te bevorderen werd op 26 mei 1976 in Montreal, Canada, de Holy Face Association opgericht. Het doel van dit apostolaat is eerherstel voor God (Vader, Zoon en Heilige Geest) door contemplatieve devotie tot het Heilig Gelaat van Jezus. Dit wordt bereikt door de verspreiding van afbeeldingen, folders en medailles van het Heilig Gelaat over de hele wereld. Het apostolaat herinnert aan de woorden van Paulus “dat de gekruisigde Christus gepredikt moet worden.”
Wij behoren tot de Heilige Rooms-Katholieke Kerk en zijn in volledige gehoorzaamheid aan de Paus. Deze vereniging is vele malen gewijd aan Jezus, Maria en Jozef, want het is hun vereniging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.